Повідомлення

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

[18.04.2018]
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 16.04.2018р. загальна кількість акцій Товариства складає 178 400 шт. та голосуючих акцій 168 252 шт.

Назад