Повідомлення

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

[25.04.2019]
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23.04.2019р., загальна кількість акцій товариства складає 178400 шт. та голосуючих акцій - 168252 шт.

Назад