Повідомлення

[29.04.2021] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Регулярна інформація емітента за 2020'
[18.04.2021] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[16.04.2021] ПрАТ "Продспілка" додає документ ' Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах'
[15.03.2021] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів'
[15.11.2020] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину'
[13.11.2020] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату скаладання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах'
[08.10.2020] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів'
[23.04.2020] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Регулярна інформація емітента за 2019 рік'
[23.03.2020] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів'
[27.04.2019] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[27.04.2019] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Відомості про пропереднє надання згоди на вчинення значного правочину'
[26.04.2019] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Річна інформація емітента за 2018 рік'
[25.04.2019] Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
[22.03.2019] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів'
[25.04.2018] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Регулярна інформація емітента за 2017 рік'
[18.04.2018] Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
[18.03.2018] Повідомлення про проведення річних Загальних зборів
[21.04.2017] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Регулярна інформація емітента за 2016р.'
[10.04.2017] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Регулярна інформація за 2015 рік (виправлена)'
[03.04.2017] ПрАТ "Продспілка" додає документ 'Регулярна інформація емітента за 2015р. (усунуті помилки)'

Початок Попер. 1 2 3 Наст. Кінець